Vastgoedbeheer

Commercieel beheer

De afdeling Commercieel beheer is de ‘spin in het web’ en coördineert alle diensten die MG vastgoed ten behoeve van bepaalde cliënten levert. De afdeling Commercieel beheer is het eerste aanspreekpunt voor opdrachtgevers, huurders en overige betrokkenen. Onze commerciële werkzaamheden bestaan uit:

 • Zoeken naar nieuwe huurders
 • Adverteren in diverse media
 • Toezicht op huurders
 • Aanspreekpunt voor huurders

Administratief beheer

Onze afdeling Administratie zorgt voor een adequate registratie van al hetgeen verband houdt met vastgoed, u kunt hierbij denken aan:

 • Verhuurmanagement en coördinatie
 • Het opstellen van huurovereenkomsten
 • Het registeren van huurgegevens
 • Aanmelden energiebedrijf (indien nodig)
 • Aanzeggen huurverhoging en indexering
 • Behandelen van huurcommissie procedures

Financieel beheer

Wij weten als geen ander dat het van essentieel belang is dat uw financieel administratie ten strengste wordt gehandhaafd. Bij het financieel beheer kunt u denken aan zaken als:

 • Innen van huurpenningen
 • Versturen van aanmaningen
 • Verzorgen van incassoprocedures
 • Zorg dragen voor crediteurenfacturen
 • Debiteuren en crediteurenadministratie van de servicekostenadministratie

Technisch beheer

Onze Technisch afdeling is verantwoordelijk voor een adequate invulling aan de instandhouding van gebouwen. De afdeling Technisch beheer stelt jaarlijks de meerjaren-onderhoudsbegroting bij en maakt een gedetailleerde begroting voor uit te voeren onderhoud. Verder inspecteert de afdeling Technisch beheer periodiek het onroerend goed in de portefeuille of het ‘schoon, veilig en heel’ is en dat huurders er naar tevredenheid gebruik van kunnen maken. Bij het technisch beheer komen er aspecten voor als:

 • Klachtenbehandeling van huurders op het gebied van onderhoud
 • Reparatie verzoeken opnemen
 • Offertes opvragen bij onderhoudsbedrijven
 • Reparaties uit laten voeren

Advies

Het onroerend goed en daarmee samenhangend onroerendgoedbeheer kent veel aspecten. Om een object goed te kunnen positioneren en ervoor te zorgen dat een object ook op lange termijn haar waarde behoudt of in waarde toeneemt, moet beleid worden gemaakt. MG vastgoed bepaalt samen met u het beleid en past deze periodiek aan de veranderende omstandigheden zodat u vroegtijdig op ontwikkelingen kunt anticiperen. Haalbaarheidsstudies, concurrentieanalyses en verhuurplannen kunnen hierbij ter ondersteuning dienen.